Solna TR B 8639-20 Aktbil 33, SLUTLIGT BESLUT - Ana Engman F.pdf