Halmstads TR B 2026-17 Aktbil 17, Frivårdsyttrande Tobias Henner.pdf