Stockholms TR B 5315-19 Aktbil 58, STÄMNINGSANSÖKAN.pdf